LLAMINADURES CINEMATOGRÀFIQUES. Visites a l'Arxiu Xcèntric per primària i secundària.


30/09/2014 - 30/06/2015
 
 

La progressiva aparició de càmeres de vídeo, telèfons mòbils, equips i programes d’edició ha comportat un creixent interès per un cinema fet fora de la indústria. Els joves substitueixen avui la literatura per les càmeres de vídeos per donar compte de les seves experiències immediates i afectives. En aquesta època en què la indústria del cinema veu decaure els seus vells i costosos sistemes de producció, es fa encara més necessari conèixer i desenvolupar formes cinematogràfiques innovadores que explorin les possibilitats d’expressió i coneixement que generen els suports digitals.

La col·lecció de pel·lícules que ofereix l’arxiu, de formes i estils molt variats, es presenta sobretot com una oferta pública per ampliar, des de la pedagogia i l'experiència directa de l'espectador, la manera convencional d’explicar la història del cinema, que encara sol arraconar les tradicions d'avantguarda o prescindir-ne.

Podeu visitar l’Arxiu Xcèntric amb els vostres alumnes.  A través d’un recull de curtmetratges creats per destacats autors experimentals , veurem  la part més lúdica del cinema, un cinema ple d’idees que ens acosta a llenguatges audiovisuals diferents dels comercials.

 

Temes per treballar i vincles curriculars:

§  Mostrar curiositat per com els artistes indaguen en el coneixement, l’experiència i la imaginació per fer arts audiovisuals.

§  Observar, comprendre i reflexionar, amb sentit crític,  la diversitat de les imatges de la cultura visual i mediàtica.

§  Reconeixement i valoració de la imatge en la societat actual.

§  Identificació dels elements bàsics del llenguatge audiovisual.