Llull i l'ars combinatoria. Per saber-ne més


20/06/2016
 
 

L'exposició La màquina de pensar, Ramon Llull i l’«ars combinatoria» (CCCB, 14 juliol - 11 desembre 2016) explora l’impacte del filòsof Ramon Llull (1232-1316) en les arts, la literatura, la ciència i la tecnologia. Combinant la documentació històrica i les mirades més recents d’artistes que s’han inspirat en l’obra de Llull, com David Link, Ralf Baecker i Perejaume, l’exposició dóna a conèixer aspectes sorprenents i desconeguts del seu pensament, i proposa entendre l’ars combinatoria com un precedent de les noves tecnologies de la informació.

L’exposició s’emmarca en la commemoració de l’Any Llull 2015-2016, amb motiu del setè centenari de la seva mort, i, com en altres celebracions dels últims anys, la XTEC (Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya) és un referent indispensable pel que fa a l’Any Llull dins de l’àmbit de l’educació obligatòria i preuniversitària, amb una guia de recursos didàctics i una mostra d’experiències sobre la vida i obra de Ramon Llull dutes a terme als centres educatius.

Tanmateix, la singularitat de l’aproximació a l’obra lul·liana des de perspectives més desacostumades que proposa l’exposició del CCCB, ens ha dut a recollir un seguit d’enllaços a textos d’autors rellevants sobre aquests aspectes més específics. Abans i/o després d’una visita a l’exposició., aquests textos poden despertar l’interès i curiositat del públic general i, en particular, poden ser útils per ser llegits i debatuts a les aules universitàries.

RAMON LLULL Y EL PRINCIPIO CONTEMPLATIVO DE LA ACCIÓN PREDICATIVA. Amador Vega

LA MÁQUINA DE PENSAR DE RAIMUNDO LULIO. Jorge Luis Borges

ARS MAGNA. BORGES Y LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES. Martín Hadis

LA BÚSQUEDA DE LA LENGUA PERFECTA. Umberto Eco

EL TRUCO DE RAIMUNDO LULIO. Article d’Umberto Eco a El País

RAMON LLULL: RELACIÓ, ACCIÓ, COMBINATÒRIA I LÒGICA MODERNA. Anthony Bonner

WHAT WAS LLULL UP TO?. Anthony Bonner

ARS COMBINATORIA AND TIME: LLULL, LEIBNIZ AND PEIRCE. Ana H. Maróstica

LA CIÈNCIA A L’OBRA DE RAMON LLULL. Lola Badia

LOGIC MACHINES AND DIAGRAMS. Martin Gardner

DE RAMON LLULL A LA MODERNA INFORMÀTICA. Eusebi Colomer

RAMON LLULL. Georgi Dalakov al web “Histoy of Computers”

RAMON LLULL: FROM THE ARS MAGNA TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE. Alexander Fidora, Carles Sierra (eds.)

RAMON LLULL: AN ERGODIC LITERARY SYSTEM. Laura Borràs

ARS COMBINATORIA. MYSTICAL SYSTEMS, PROCEDURAL ART, AND THE COMPUTER. Janet Zweig

RAMON LLULL, L’”ARS COMBINATORIA” I L’ECLOSIÓ DEL SONET. Josep Bargalló

PRECURSORES DE LA NARRATIVA INTERACTIVA: RAMÓN LLULL Y GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ. Arnau Gifreu

LA FUNCIÓ LÚDICA DE LA LITERATURA POTENCIAL. Ricard Ripoll