Col·laboracions «Després de la fi del món»


26/07/2017
 
 

LA LLUM A LES ONES 2018

L'ICFO-Institut de Ciències Fotòniques organitza un concurs de ficció científica per a ESO i Batxillerat. L'ànim del concurs és demostrar la capacitat de la literatura i la música per parlar de ciència, i la capacitat de la ciència d'inspirar la creativitat artística. Al mateix temps, músics actuals converteixen els textos guanyadors en cançons, que es presenten en un concert l’octubre de 2018 al CCCB.


CONGRÉS DE CIÈNCIA – 5a EDICIÓ. CANVI CLIMÀTIC

El Congrés de Ciència pretén donar una eina més per potenciar el treball que s’està portant a terme als centres en l’àmbit de l’observació, la recerca i l’experimentació, i va dirigit a les etapes d'educació infantil i primària. El proper curs escolar es planteja el repte del canvi climàtic.

Organitzat pels Centres de Recursos Pedagògics de l’Eixample, Gràcia, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Sants i Sarrià; i el treball en xarxa entre els diferents centres participants.


PROGRAMA ÈXIT DE L'ÀREA D'INNOVACIÓ DEL CONSORCI D'EDUCACIÓ

Amb l’objectiu prioritari d’assolir l’èxit escolar per a tothom i reduir els nivells de fracàs i abandonament prematur; el Consorci d’Educació de Barcelona segueix apostant pel Programa Èxit2, que des de fa dotze anys dóna suport als centres educatius de la ciutat, oferint projectes educatius de caràcter pràctic per desenvolupar aprenentatges competencials amb un enfocament globalitzat. Dins d’aquest programa, el CCCB ofereix l’exposició «Després de la fi del món».


PROGRAMA ESCOLES + SOSTENIBLES

En el proper curs escolar, el programa promou l’exposició «Després de la fi del món» com a recurs educatiu i cultural per a treballar les seves estratègies vers la Sostenibilitat.

El Programa Escoles + Sostenibles va néixer l’any 2001 en el marc del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona, amb l’objectiu de contribuir a la sostenibilitat des de l’educació i amb el reconeixement de les escoles com a agents de canvi a la ciutat.

Durant tots aquests anys, els centres participants han desenvolupat un ric ventall d'iniciatives de millora de la pròpia escola i de l'entorn. Cada curs s'obre una nova convocatòria tant perquè els centres que ho desitgin puguin seguir i aprofundir en el seu projecte, com perquè nous centres l'iniciïn i s'enrolin també en aquest engrescador projecte col·lectiu.

Escoles + Sostenibles forma part de la xarxa Barcelona+Sostenible, en la que hi ha prop de 1.000 entitats, empreses, organitzacions, comerços, centres educatius i universitats, entre altres, totes elles signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona.