Escola Mestral  

Carretera Sanson, 81, Sant Feliu de Llobregat

http://www.escolamestral.cat/mon-cientific/fotografia.html

 

FOTOGRAFIA BIOLÒGICA 2015

Alumnes de l'Escola Mestral
13/12/2015
 
 

En aquesta publicació s'inclouen alguns aspectes de tres treballs de recerca de biologia i de fotografia biològica de batxillerat: una seqüència de vídeo (en temps real) de la posta d'ous de tortuga mediterrània, 3 seqüències time-lapse (vídeo accelerat que sovint s’utilitza per mostrar processos molt lents) del naixement de 3 tortugues mediterrànies i diversos time-lapse de ritmes florals d'algunes espècies que habiten al Pati de les tortugues de l'Escola. I, com en anteriors edicions, el conjunt de fotografies presentades per alumnes de l'Escola al concurs Bioimatges 2015 (concurs bianual organitzat pel Col·legi de Biòlegs de Catalunya). També es facilita un enllaç al pòster-resum de cada un dels treballs de recerca abans esmentats.

Hibernació i reproducció de la tortuga mediterrània a l'Escola: recerca i projectes didàctics (pòster-resum)

La tècnica fotogràfica time-lapse i la seva aplicació biològica a l'Escola (pòster-resum)

Fotografia biològica i composició fotogràfica (pòster-resum)