Institut Eugeni d'Ors  

08720, Vilafranca del Penedès

http://www.ies-eugeni.cat/

 

El futur: un treball per projectes a tota l'ESO

Institut Eugeni d'Ors
14/04/2017
 
 
Del 3 al 7 d’abril, coincidint amb l’última setmana del trimestre, tot l'alumnat de'ESO de l'Institut Eugeni d'Ors ha estat fent un treball per projectes sobre el futur.
 
A 1r d’ESO, el tema se centrava en la conquesta de l’espai; a 2n d’ESO, la ciutat del futur; a 3r d’ESO, la ciència i el futur; a 4t d’ESO, la humanitat del futur. L’alumnat, després d'una recerca i reflexió sobre el seu tema, acabava creant productes com ara maquetes, reportatges audiovisuals o robots.
 
Aquesta activitat forma part d'un programa d’innovació pedagògica que sorgeix d’un treball elaborat, el curs passat, per una comissió de professors i que és només un primer pas en l’aplicació d’un programa més profund que es vol desplegar gradualment en cursos posteriors.
 
Durant aquest curs 2016/2017, la darrera setmana de cada trimestre, l’alumnat dels quatre cursos de l’ESO deixa de fer classes ordinàries. Es dedica la jornada escolar al treball per projectes, és a dir, a treballar un tema i a elaborar (en grups de 4-5 alumnes) un producte que incentivi la creativitat dels nois i noies, que sigui transversal i que afavoreixi l’autonomia dels estudiants. Es tracta que els alumnes esdevinguin els protagonistes del seu procés d’ensenyament, d’aprenentatge, i que decideixin quins són els continguts que volen treballar durant la setmana del projecte.