NanoEduca  

C/lluis Solé i sabaris,1, Barcelona

http://nanoeduca.cat/ca/inici/

 

NANOINVENTUM


21/04/2017
 
 

Nanoinventum vol ensenyar el món de la nanotecnologia a estudiants de cicle superior de primària.
   La nostra proposta pedagògica treballa diferents àrees del currículum a través de fitxes didàctiques i activitats que criden l'atenció dels nens i de les nenes, potencien les seves capacitats i introdueixen diferents conceptes científics a través de l'entreteniment.
   La metodologia didàctica es basa en el mapa d'idees, un mètode gràfic de descripció que facilita el pensament i la memòria. El mapa busca el raonament, la deducció, el joc, la relació amb els altres i permet millorar el pensament creatiu

Com ho farem?
   Mitjançant tot un seguit de recursos educatius i fitxes successives basades en un mapa didàctic de progressió, proposem activitats orientades al desenvolupament d'un nanoinvent basat en un NANOROBOT amb una potencial aplicació que solucioni algun problema actual.
   Els participants desenvoluparan una fitxa on han de presentar un dibuix o maqueta realitzada amb materials reciclats i la proposta s'ha d'acompanyar d'una breu explicació.

Què és la nanociència?
   La paraula nanociència és una composta de dues paraules: la paraula en llatí "Nanus" que vol dir nan, i la paraula Ciència.
   Nano s'utilitza per descriure una bilionèsima part d'alguna cosa. Per exemple, el cabell humà té un gruix d'uns 80.000 nanòmetres.
   La nanociencia és l'estudi d'àtoms, molècules i objectes la grandària dels quals es mesura sobre l'escala nanomètrica (1-100 nanòmetres).