Maria Paczkowski  

 

IV Trobada Art i Escola. I ara què? Les arts com a eina de reflexió per a la transformació de la realitat. Equip de treball de l'àmbit de l'Educació Artística Ice-UAB

Equip "Amb sense. Art i Escola". Ice UAB (Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona)
05/02/2018
 
 

I ara què? Les arts com a eina de reflexió per a la transformació de la realitat.

IV TROBADA Art i Escola: I ara què. Les arts com a eina de reflexió per a la transformació de la realitat.

Equip "Amb sense. Art i Escola" Ice UAB. Equip de treball de l'àmbit de l'Educació Artística de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La trobada comença el Divendres 16/03/21018 a les 18 h. al CCCB i continua dissabte 17/03/2018 de 9 a 14 h. a la Casa de la Convalescència, ICE Sant Pau

 

L'equip “Amb Sense. Art i Escola” de l'ICE de la UAB us proposem una trobada adreçada als docents d’escola bressol, educació infantil, primària, secundària obligatòria i post-obligatòria.

El nostre objectiu és generar experiències inspiradores per al treball a l’aula a través de les arts, en aquests moments de canvi de paradigma global.

 

És a dir, volem convidar-vos a incorporar temes transversals que poden ser introduïts a l'aula de la mà de l'art contemporani. Per això, com a elements inspiradors, començarem per la visita a l’exposició “Després de la fi del món” (CCCB).  La trobada pretén obrir temes que puguin ser d’interès per als projectes docents.

Organització de la trobada.

Divendres 16 de març:   18 hores, visita guiada a l’exposició “Després de la fi del món” al CCCB. Inscripcions. (Tres grups de 25 persones 18, 18:15 i 18:30 h.)

Ens inspirarem en l'exposició “Després de la fi del món”, perquè és una mostra que no deixa indiferent a ningú i és capaç de generar moltes reflexions en l’entorn educatiu i artístic. Tot i que,  la nostra tria no té cap mena d’intenció d'il·lustrar-la o de crear cenyint-nos exclusivament envers els continguts de l’exposició.

Dissabte 17 de març:        9 a 9:30 hores. Arribada, acreditacions.

 

9:30 a 9:45 h. Benvinguda i presentació de la Trobada.

 

9:45 a 11 hores. Conferència càrrec de Marina Subirats (catedràtica emèrita de la UAB): “Un desastre inevitable? La responsabilitat de l’educació guiant el canvi de paradigma”.

 

11 a 11:30 hores. Pausa, descans.

 

11:30 a 13  hores. Tallers simultanis (25 persones per taller).

 

Taller Conservació. L’equip de formadors ens endinsaran a la conservació a partir de metodologies creatives.

Taller Destrucció: L’equip de formadors ens faran viure la destrucció a partir de metodologies sintètiques.

Taller Creació: L’equip de formadors ens faran treballar la creació a partir de metodologies disciplinàries.

Cada taller estarà assistit per un  grup de quatre formadors membres de  l’equip “Amb sense. Art i Escola”: dos responsables de la sessió amb un documentador relator i un fotògraf.  

 

Escollir el taller.

 

13 a 14 h. Cloenda. Posada en comú i reflexió sobre l’experiència aconseguida al llarg de la formació.

 

Tema dels tallers:

Creació, conservació i destrucció. En principi sembla com si fossin conceptes separats i, fins i tot, antagònics. La creació, a primera vista se’ns presenta com una activitat positiva, mentre que la destrucció sembla negativa. La conservació ens dóna la pauta per entendre les altres dues. Depèn del que conservem serà positiu i hi ha moltes coses que no és gens positiu conservar-les. Una mirada més profunda ens farà veure que els altres conceptes els passa el mateix. Podem crear coses o situacions que siguin molt negatives, que seria millor destruir-les i també podem destruir coses que fan molta nosa i deterioren la nostra vida o la nostra convivència o el medi ambient, i serà molt positiu destruir-les. Això ens mostra que els conceptes creació, conservació i destrucció són necessaris per la transformació i el progrés de la nostra societat i de la nostra feina.

Proposem un concepte transversal que ens permeti pensar en els límits de l’acció. Evidentment d’una forma  relativa, referida a un mateix. La ètica, la responsabilitat de cadascú, serà el que ens permetrà decidir què creiem que és necessari destruir, crear i conservar del món que ens envolta.

L’objectiu és generar experiències educatives inspiradores a través de les arts, en aquests moments de canvi de paradigma global.

 

En realitzar els tallers farem ús de tres metodologies diferents per aprendre i experimentar.

 

Sobre l’Equip “Amb sense. Art I Escola”

Els components de l’equip som professors en actiu de l’àmbit de l’ensenyament primari, secundari, batxillerat i de l’entorn universitari. Conformem un equip de docents interessats en introduir les arts i la reflexió a la pràctica professional, per tal de crear continguts que puguin ser inspiradors en el camp educatiu.

Ens interessa desenvolupar el pensament reflexiu i  incorporar didàctiques transformadores que puguin obrir ponts qualitatius entorn el currículum actual. Durant les nostres sessions comentem els nous llenguatges i les noves produccions contemporànies, per tal d’incorporar-les a l’aula; així també, dialoguem sobre les tècniques, les eines i les metodologies que puguin afavorir el pensament creatiu, el desenvolupament de les competències, la participació i la construcció del coneixement mitjançant el llenguatge de les arts.

Sovint convidem a especialistes que ens ajuden a l’aprofundiment pedagògic de les arts, del llenguatge visual, audiovisual, etc. 

Amb el curs del temps, del nostre equip han esdevingut pràctiques transformadores que incorporen les arts com a eines constructores de coneixements. Sovint impartim formació: cursos, seminaris i assessoraments a centres educatius i culturals que es centren en diferents aspectes de les arts i l’educació.

Inscripcions a: http://www.uab.cat/web/formacio/professorat/trobada-art-escola-1345744114253.html