Experimentem amb l'ART  

Carrer Torrijos 68, Barcelona

http://www.experimentem.org/

 

Curs d'agents articuladors entre art i educació 18a edició

EART
05/02/2019
 
 

43 caixes. Acció de l'artista Diego G. Amb col·laboració de l'artista Maria Jesús Olivos, en el marc de Passeu, passeu! Jornada de portes obertes d'Experimentem amb l'ART . Maig 2018

Dissabtes 2, 9, 16, 23 i 30 de març 2019
De 10:00 a 14:00h
Preu: 170 euros
Preu reduït: 162 euros(amics i amigues d’Experimentem amb l’ART, família nombrosa, monoparental i aturats)
Per a més informació: [email protected] //932 171 877
Inscripcions: https://goo.gl/forms/TkUZWk9WF7V1G6ao2

Modera el curs: Dolors Juarez (codirectora d’Experimentem amb l’ART)
Ponents: Aida Sánchez de Serdio (doctora en Belles Arts, educadora, investigadora i treballadora cultural)/Bàrbara Roig (responsable d’Educació-CCCB Centre de Cultura Contemporània)/Sitesize (projectes artístics i investigadors de formes de producció cultural autònomes i aprenentatge comunitari)/Artefactum (col·lectiu d’arts i mediació socio-educativa)/Elena Blesa (investigadora independent, educadora i membre de l’equip d’Experimentem amb l’ART)/Ramon Parramon(artista i investigador cultural. Director d'Idensitat i professor a la Facultat de Belles Arts de la UB)/Núria Gurina ( La Lleialtat Santsenca)/Lluc Mayol (Catxirulo Lab/UBA-Escuela Meme/La fanzinoteca)

Com treballar transversalment art i educació?
El curs explora contextos i iniciatives culturals des d'on implicar, articular i repensar l'art, l'educació, la mediació i la vinculació amb la ciutadania en l'actualitat. Aposta per una pràctica reflexiva i activa de l'educació artística, fent un recorregut des de la institució museística fins a altres experiències col·laboratives que enllacen art, pedagogia i territori, per tal de situar possibles marcs d'acció i pautes crítiques des d'on crear i accionar

El curs s’organitza a partir de quatre àmbits que mostren diverses maneres de fer en les pràctiques d’educació i creació artístiques contemporànies:

Bloc 1. Coordenades d’acció
Exposa diferents enfocaments de l’educació artística i de les polítiques culturals i educatives, i fa una revisió històrica analitzant diversos marcs teòrics. Situa les coordenades necessàries des d’on iniciar el camí de recerca que explora el curs, entorn a les possibles articulacions entre art i educació.

Bloc 2. Relacions i experiències d’aprenentatge entre la institució cultural i l’esfera pública
Analitza algunes iniciatives d’institucions culturals des d’on situar l’acció pedagògica i les pràctiques de participació ciutadana. Exposa diferents aproximacions i estratègies que es poden establir, i que alhora, repensen els rols dels agents vinculats que hi treballen o hi conviuen.
El bloc també dialoga amb altres maneres d’aprendre en comunitat, on la pràctica creativa situada desplega formes de producció cultural autònomes i deslocalitzades, prenent com a espai de treball la metròpolis contemporània.

Bloc 3. Possibilitats i posicionaments de l’educació i la mediació amb projectes artístics en entorns formals i no formals
Mostra iniciatives des d’on actuar en educació i mediació amb contextos artístics. D’una banda, es compartiran propostes desenvolupades a l’àmbit de les arts visuals, que despleguen diferents intencionalitats i formats d’acció cultural i política. D’altra banda, s’aborden possibilitats de relació i participació de les persones que treballen o es vinculen a espais públics, expositius, museístics, etc., des d’on repensar i estimular el seu paper crític i actiu.

Bloc 4. Desplaçaments i espais contigus entre art, pedagogia i territori
Situa la història recent de les pràctiques artístiques col·laboratives al voltant de l’espai públic i el territori. Alhora, analitza experiències que empren maneres de fer amb diferents contextos i comunitats.


OBJECTIUS
• Compartir experiències que posen en relació els processos artístics, la cultura visual i las practiques educatives
• Entendre les pràctiques artístiques contemporànies com a acció educativa i educadora.
• Posar en valor les pràctiques que es mouen entre els àmbits de l’art i l’educació
• Contextualitzar i interpretar social i històricament tendències i perspectives que relacionen les arts visuals amb l’educació en diferents contextos.
• Potenciar la pràctica reflexiva i activa de l’educació artística.
• Mostrar com es treballa en projectes artístics actuals, amb altres formats i metodologies.
• Presentar pràctiques col·laboratives que enllacen pedagogia i territori.
• Conèixer models de treball cultural que activen projectes de participació o gestió comunitària.
• Situar el camp de recerca on es fusionen les pràctiques culturals, la cultura visual i les pràctiques educatives no formals com a llocs potenciadors de pensament i coneixement col·lectiu
• Subratllar la importància de posar en comú pràctiques educatives i artístiques que procedeixen de diversos camps de treball (formal, no formal i informal).
• Donar suport als treballadors culturals (artistes, educadors, gestors, etc.) que practiquen en els àmbits de l’art i pensament contemporani i educatiu, dignificant les professions i defensant les bones pràctiques.
• Explorar i situar processos híbrids entre educatius, creatius i artístics, més enllà d’entendre l’educació com a art o les arts com a educació. Repensar les contribucions del camp cultural al camp educatiu i viceversa, i les maneres que ambós es relacionen.
• Reconèixer nous models de perfils professionals del treball cultural.


DESTINATARIS
• Educadors que estiguin treballant o vulguin fer-ho en centres, espais i projectes artístics.
• Docents que situen l’art i els processos de creació contemporània com a eina educativa.
• Estudiants d’art, artistes, treballadors culturals i altres persones interessades que vulguin aproximar-se a nous formats de mediació que vinculen art, educació, institucions i territori.
• Educadors socials que vulguin conèixer noves pràctiques col·laboratives entre pedagogia, art i comunitat, com a instruments de participació i recerca social.
• Tècnics o programadors d’activitats d’educació o difusió de les arts visuals de centres municipals o d’iniciativa privada.