Escola Mestral  

Carretera Sanson, 81, Sant Feliu de Llobregat

http://www.escolamestral.cat/mon-cientific/fotografia.html

 

Treballant la fotografia

Josep Marí
04/04/2012
 
 

Treballant la fotografia és un espai del web del centre on es presenten els treballs de fotografia més rellevants realitzats per alumnes de l'escola en els últims anys, organitzats cronològicament.

La Fotografia ha acompanyat l'Escola des dels seus inicis. Això vol dir que ha viscut diverses èpoques pel que fa a tecnologia fotogràfica. En els seus inicis (tallers a EGB, EATP a BUP) tot el procés era analògic; durant un temps (crèdits variables a ESO), que podem considerar de transició, coexistiren els dos sistemes (analògic i digital) fins que s’ha imposat plenament (des de ja fa uns 4 anys) el sistema digital (assignatura optativa de Batxillerat). De manera que les càmeres de pel·lícula s’han anat substituint per càmeres digitals i l’antic laboratori de fotografia s’ha anat transformant en una moderna estació digital. Aquesta transformació ha estat en gran part subvencionada pels premis de fotografia que ha obtingut l’Escola amb els treballs dels alumnes dels últims anys, principalment els Premis de Fotografia de la Mostra d'Audiovisuals Escolars, atorgats pel Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

 
Durant els últims cursos, la fotografia digital s’ha incorporat com un recurs TIC a les classes de Ciències naturals de ESO i Biologia de Batxillerat i també a les classes de Plàstica de 4t d’ESO. Així mateix es realitzen alguns treballs de recerca de caire més específic (macrofotografia, microfotografia...). Treballs de Recerca de Fotografia