Escola Mestral  

Carretera Sanson, 81, Sant Feliu de Llobregat

http://www.escolamestral.cat/mon-cientific/fotografia.html

 

Fotografia científica 2012

Josep Marí
21/12/2012
 
 

Treballs de Fotografia científica (principalment de caire biològic) d'alumnes de 2n, de 3r i de 4t d'ESO, corresponents al treball d'estiu voluntari per les assignatures de Ciències Naturals (2n d'ESO) i de Biologia i Geologia (3r i 4t d'ESO).

Esporàdicament, alguns dels nostres alumnes tenen l'oportunitat de posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits de fotografia per realitzar petits reportatges d'indrets especialment rellevants des del punt de vista biològic. Aquest any és el cas de Dídac Gascón (Patagònia argentina i xilena) i de Laia Battestini (sabana africana).