Taller Som planetaris. Recomanat per a grups de Primària.


30/10/2017
 
 

Aquesta activitat està pensada per fer un recorregut sobre què és l’Univers, què són els
Sistemes Solars, quines particularitats té el nostre i dins d’ell com són els planetes que hi
trobem i especialment com és la Terra i per què s’hi dóna la vida. Aquesta introducció la durem a terme a través d’exercicis de visualització. Farem una referència experimental a la gran col·lonització del nostre planeta per part de la vida i recordarem les condicions necessàries per a que aquesta es doni.

Gràcies a la col·laboració de la Facultat de Biologia de la UB, mostrarem una columna de Winogradsky als alumnes per poder observar com van aparèixer els primers pobladors del nostre planeta i com van evolucionar per adaptar-se als canvis. La columna de Winogradsky és una mostra de la diversitat microbiòtica, de com els microorganismes colonitzen espais en funció de la seva tolerància a condicions ambientals i de les seves necessitats vitals (fonts de carboni i energia). En aquesta columna s’observen els cicles d’aquests microorganismes i la interdependència que hi ha entre uns i altres. És un sistema complet i autònom que només necessita l’energia solar.

Finalment, explorarem el concepte de la petjada ecològica de forma lúdica i participativa, per
perdre consciència del nostre impacte al planeta. Mencionarem conceptes a tenir en compte
alhora de fer balanços com ara el de l’aigua invisible. Una mostra d’evidències científiques amb la intenció que siguin els propis participants qui treguin les seves pròpies conclusions.

Les reflexions que portarem a terme són: som com som perquè som éssers planetaris que pertanyen a la Terra i al Sistema Solar. Un altra estrella, una altra gravetat i tot canviaria. Vivim en un equilibri molt delicat.els canvis i transformacions són inevitables, però com o cap a on
evolucionar sí que es pot escollir.

El taller inclou un visita a l'exposició Després de la fi del món.

Els conceptes a treballar seran:
✓ Models cosmològics
✓ Sistema Solar
✓ Planeta
✓ Éssers vius planetaris
✓ Vida aquàtica
✓ Vida terrestre
✓ Vida aèria
✓ Impacte
✓ Consum
✓ Petjada ecològica

Objectius pedagògics:
Amb aquesta activitat volem treballar i prendre consciència de:
✓ Què és la vida?
✓ Què necessita la vida per viure?

Vincles curriculars:
Aquesta activitat es pot vincular a l’àmbit curricular següent:
Competències:
• Competència d'aprendre a aprendre
• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

Dins de les àrees encaixaria a: Coneixement del medi natural, social i cultural

Públic destinatari:
Aquesta activitat és una activitat educativa per a escolars. Està pensada per alumnes de
primària (de 6 a 12 anys).

 


INFORMACIÓ PRÀCTICA
93 306 41 35 // seducatiu@cccb.org (de dimarts a divendres de 10h a 13h)
Inscripció prèvia.
El taller inclou una visita a l’exposició.
Durada: 90 minuts.
4€ per alumne. Mínim 15 alumnes.