Experimentem amb l'ART  

Carrer Torrijos 68, Barcelona

http://www.experimentem.org/

 

Curs d'agents dinamitzadors

Experimentem amb l'ART
08/02/2017
 
 

Dissabtes 11, 18, 25 de març i 1 d’abril de 2017
De 10:00 a 14:00h

Preu: 155 €
Preu reduït: 147,25 € (amics i amigues d’Experimentem amb l’ART, família nombrosa, monoparental i aturats)
Per a més informació: inscripcions@experimentem.org //932 171 877
 

M’hi vull inscriure 
 

Modera el curs: Dolors Juarez (Codirectora d’Experimentem amb l’ART)

Ponents: Fermín Soria (educador, investigador i treballador cultural en els àmbits de l’educació en museus i centres d’art) / Ramon Parramon (artista i investigador cultural. Director d'Idensitat i ACVic Centre d'Arts Contemporànies)/ Pablo Martínez (Cap de Programes MACBA) / Lluc Mayol (Catxirulo Lab / La fanzinoteca) / Teresa Rubio (servei educatiu Tecla Sala de L’Hospitalet de Llobregat) / Isaac Sanjuan (coordinador i conceptualització de projectes Educatius a Experimentem amb l’ART)/ Anna Sala i Rosa Canals (Escola Cooperativa El Puig. Esparreguera).

Com construir estratègies d’educació i mediació vinculades a projectes artístics contemporanis?

El curs explora contextos i iniciatives culturals des d’on implicar, conscienciar i repensar l’educació, la mediació i la vinculació amb públics en l’actualitat. Aposta per una pràctica reflexiva i activa de l’educació artística, fent un recorregut des de la institució museística fins a altres experiències col·laboratives que enllacen art, pedagogia i territori, per tal de mostrar possibles metodologies i pautes crítiques des d’on crear i accionar.

El curs s’organitza a partir de quatre àmbits que mostren diverses maneres d’aproximar-se a les pràctiques d’educació i creació artístiques contemporànies: 

Bloc 1. Coordenades d’acció
Aquest àmbit exposa diferents enfocaments de l’educació artística, fent una revisió històrica i analitzant diversos marcs teòrics. També mostra algunes experiències de pràctiques educatives a institucions museístiques o centres d’art, i presenta altres formats com a instruments de participació directa. 

Bloc 2. Desplaçaments i espais contigus entre art, pedagogia i territori
Situa la història recent de les pràctiques artístiques col·laboratives i comunitàries al voltant de l’esfera pública i el territori. Alhora, analitza experiències que empren diverses metodologies de treball amb diferents grups i contextos entre el dins i fora de la institució artística. 

Bloc 3. Possibilitats i posicionaments de l’educació i la mediació des de projectes artístics
Mostra iniciatives des d’on actuar en educació i mediació des de contextos artístics. D’una banda, es compartiran projectes desenvolupats en l’àmbit de les arts visuals, que despleguen diferents intencionalitats i formats d’acció cultural i política. D’altra, s’aborden possibilitats de relació i participació de les persones que treballen o es vinculen a espais expositius o museístic, des d’on repensar i estimular el seu paper crític i actiu. 

Bloc 4. Processos educatius i artístics en entorns d’educació formal
Presenta projectes educatius i artístics desenvolupats en entorns que vinculen l’educació reglada i la no reglada, on entren en joc diversos agents i col·lectiu (artistes, educadors, institucions, etc.) entre els quals s’estableixen aliances per tal de construir les propostes. Per tal d’analitzar aquestes practiques des de diferents perspectives, es mostraran objectius, els reptes i les problemàtiques inherents en aquests processos. 

OBJECTIUS 
• Entendre les pràctiques artístiques contemporànies com a eina educativa i educadora. 
• Potenciar la pràctica reflexiva i activa de l’educació artística.
• Mostrar com es treballa en projectes artístics actuals, amb nous formats i metodologies. 
• Presentar pràctiques col·laboratives que enllacen pedagogia i territori.
• Conèixer nous models de treball cultural que activin projectes de participació de públics o context d’acció comunitària.
• Formar a persones que vinculen projectes artístics amb altres àmbits de coneixement i treball, per contribuir a una professionalització del sector.
• Facilitar recursos per estar al corrent de les noves pràctiques i línies de treball del sector. 
• Reconèixer nous models de perfils professionals del treball cultural.

DESTINATARIS
• Educadors que estiguin treballant o vulguin fer-ho en centres, espais i projectes artístics.
• Docents que utilitzen o volen utilitzar l’art i els processos de creació contemporània com a eina educativa.
• Estudiants d’art, artistes, treballadors culturals i altres persones interessades que vulguin aproximar-se a nous formats de mediació que vinculen art, educació, institucions i territori.
• Educadors socials que vulguin conèixer noves pràctiques col·laboratives entre pedagogia, art i comunitat, com a instruments de participació i recerca social.
• Tècnics o programadors d’activitats d’educació o difusió de les arts visuals de centres municipals o d’iniciativa privada.