Experimentem amb l'ART  

Carrer Torrijos 68, Barcelona

http://www.experimentem.org/

 

DIFUNDIA. Capturar la creatura-espacio

Maria Jesús Olvos
03/05/2017
 
 

Difundia/Capturar la creatura – espacio 
Divendres, 26 de maig de 19h a 22h i Dissabte, 27 de maig de 10h a 13h
Entrada lliure. 

Captura la creatura – espacio és una mostra individual de l’artista residentMaría Jesús Olivos (Chile, 1986) on conviu la relació entre performance-dibuix i dibuix-perfomance. El muntatge es construeix a través de la relectura del treball de l’artista – que va des del 2010 fins a l’actualitat - posant èmfasi en la seva relació cos/espai i en la seva insistència en el concepte d’habitar.

Avui, considerant la seva condició d’immigrant, i en una cultura contemporània on les figures dominants són l’immigrant, l’exiliat, el turista, l’errant urbà, l’artista es planteja aquestes preguntes:

“Com ‘habitar’ avui en la nostra situació nòmada? Quin és el rol de l’art en aquest context? L’art pot ser un mecanisme per prendre consciencia del nostre habitar? ( viure i pensar l’art com a eina per jugar, construir, habitar la realitat).

Perfomance, esbós, fotografia i so se’ns presenten com a portals relacionals a una estructura de pensament que proposa llançar llum sobre la matèria en qüestió.


Divendres 26 a les 19,30h: performance de l’artista

Dissabte 27 a les 11h: conversa – acció. Espai d’investigació oberta a tothom que vulgui participar per obrir, expandir i desconstruir la proposta de l’artista, compartir mirades i desencadenar ressonants a traves de la paraula i de l’acció.