Amical Wikimedia  

Aribau 230-240 Planta 7 porta M 08006 Barcelona, .cat

http://www.wikimedia.cat

 

wikiArS

David Gómez i Fontanills
27/10/2014
 
 

wikiArS és una iniciativa del moviment Wikimedia per tal d’involucrar les escoles d’art i disseny així com els centres educatius que ofereixen formació artística i de producció de gràfics, en els objectius de coneixement lliure de la Viquipèdia i les seves wikis germanes.

L’aportació més rellevant d’aquesta iniciativa és fer possible que estudiants que fan les seves pràctiques professionals o el seu projecte de fi d’estudis creïn imatges amb l’assessorament d’experts sobre temes científics, tècnics o històrics. Això s’aconsegueix amb un model provat d’assessorament a tres bandes per part del professorat de l’escola, un membre de la comunitat Wikimedia i una persona coneixedora de la matèria que orienta en la documentació, fa correccions en el procés de treball i finalment valida les imatges abans que es publiquin al repositori multimèdia Wikimedia Commons a partir del qual podran ser utilitzades a la Viquipèdia en qualsevol llengua.

 

Altres activitats dins la iniciativa wikiArS són: xerrades i tallers  a les escoles sobre llicències lliures, sobre l’ús del repositori Wikimedia Commons i/o sobre edició a Viquipèdia; creació o millora de gràfics per a Viquipèdia com a exercici de classe dins una assignatura; tallers de producció d’imatges per Viquipèdia utilitzant software lliure; viquimaratons o activitats de millora de continguts de Viquipèdia sobre art i disseny amb les escoles.

 

La iniciativa va començar l’any 2011 a Catalunya, impulsada per Amical Wikimedia. Actualment 6 escoles d’art catalanes hi estan involucrades. Hi ha altres nodes actius de wikiArS a Cádiz i Madrid, impulsats per Wikimedia España i a Tartu, impulsat per Wikimedia Estònia.

 

 

 
 

Les nostres publicacions