Escola Solc  

 

Juguem a fer de científics

Escola Solc
25/05/2015
 
 
La papallona de la col

Juguem a fer de científics

En tot procés d’aprenentatge la investigació i l’observació es fan necessàries si el que volem aconseguir no és una simple retenció en la memòria dels conceptes. L’aprenentatge per esdevenir significatiu ha de venir de l’experiència feta vida en la quotidianitat. Per això, a l’escola, estem atents a tot allò que la realitat ens depara i podem fer-ne objecte d’aprenentatge ja sigui en l’aspecte cultural, de formació curricular, o en l’aspecte més vivencial, més purament educatiu.

Aquest treball que presentem vol ser  una prova més per emfatitzar en la idea que la competència en un àmbit qualsevol del currículum  depèn de l’aprenentatge significatiu el qual depèn de la inquietud, del deler per descobrir i aprendre el que ens depara l’hodiern.