VOXPRIMA  

08022, Barcelona

http://www.voxprima.com

 

LA PICTOESCRIPTURA JA VOLA TOTA SOLA!

VoxPrima
11/11/2015
 
 

Ja fa una mica més de 3 anys que VoxPrima va portar la PictoEscriptura (PE) a les aules de diverses escoles de Barcelona. Amb aquest temps s’ha dut a terme la implantació d’aquest mètode i també se n’ha fet avaluació: l’èxit ha estat rotund! Els nens i nenes se senten motivats a escriure i veuen la seva feina reconeguda, els mestres se senten més implicats en el seu dia a dia i gaudeixen de la recompensa de veure com els alumnes participen activament a classe.

La PictoEscriptura (tallers d’escriptura creativa que incorporen la il·lustració com a eina per aprendre a escriure) ha demostrat ser un mètode que funciona, per això ja s’ha començat a fer la transferència als professors i caps d’estudis de diverses escoles. Així el sistema el podrà implementar de manera autònoma cada centre.

Aquest traspàs està seguint uns passos necessaris si es vol que el canvi de metodologia es dugui a terme amb èxit:

-       seminaris amb els caps d’estudis que han tingut la PE a les seves aules i que donen el punt de vista com escoles, així la transferència respondrà a les necessitats reals dels centres

-       formació a professors en escriptura creativa, lectura d’imatges i tècniques d’interpretació

-       seguiment i acompanyament de VoxPrima mitjançant una plataforma online que els oferirà suport i els donarà materials complementaris

En aquest canvi el paper del mestre és cabdal però no protagonista. El mestre es converteix en l’escriptor que guia i recull les idees dels alumnes, els acompanya en el procés crear la història de manera col·lectiva i després escriu la història que tots junts han elaborat. Els únics protagonistes són els alumnes!

Aquest nou sistema d’aprenentatge no afecta només l’escriptura i l’àrea lingüística, sinó que abraça tots els àmbits de l’ensenyament. L’objectiu és que a les escoles de Ciutat Vella es faci PictoEscriptura de manera autònoma el proper curs 2016-2017. Aviat en veurem els resultats.