Destacats CCCB Educació  

Carrer Montalegre, 5, Barcelona

http://www.cccbeducacio.org

 

Visita a "La Llum Negra" per a persones cegues

Quim Módenes
20/11/2018
 
 

Durant el segon trimestre del 2018, el programa expositiu del CCCB quedava marcat per “La Llum Negra”, una mostra centrada en les influències i relacions que hi ha entre l’art i les diferents tradicions secretes des de 1950 fins l’actualitat.

El CCCB segueix treballant per identificar oportunitats educatives en els seus projectes i, en aquesta ocasió, ho vam fer amb les comunitats de persones sordes i persones cegues.

La visita dissenyada per a persones sordes es va realitzar com unavisita inclusiva programada en el servei habitual per a públic general de caps de setmana, amb una intèrpret de llengua de signes que la seguia.

Pel que fa a la visita per a persones cegues o amb baixa visibilitat, es va partir de les següents premisses:

  • Respectar el discurs expositiu
  • Crear una nova narrativa adequada al públic.
  • Oferir varietat de suports i formats.

Es partia d’una característica interessant: la varietat de materials i formats, que van des de pintura a música, passant per escultura, còmic i cinema, permetien crear una experiència sensorial per fer arribar el discurs de diverses maneres.

A partir d’aquí, el procés va ser el següent:

  1. Crear una nova narrativa, fent incís en la descripció de l’espai, des de l’arquitectura fins les obres mateixes.
  2. Identificar els punts claus del discurs.
  3. Vincular cada punt a un espai i identificar les peces a destacar.
  4. De cadascuna de les obres seleccionades, valorar quines possibilitats oferia i de quina manera es podia fer accessible. Habitualment, a les visites dissenyades amb aquestes característiques es prima el material tàctil en substitució de la informació visual. Des d’un principi, ens vam plantejar la necessitat d’arribar a narrar des de tots els altres sentits.

 

Recursos utilitzats durant les visites

  • Recursos tàctils:

- Reproducció en relleu d’obra gràfica: es van seleccionar obres senzilles, molt lineals (Zodiac Drawing, de Harry Smith, Sense Títol, de la Sèrie Moviment, de Henri Michaux, i dos dibuixos de Songs for the Witch Woman, de Marjorie Cameron). Es tractava d’impressions sobre paper DIN A-4 de dibuix bàsic de 130 g/m2 (Guarro Canson Dibuix Bàsic) repassades amb pintura en relleu multi-superfície (Arte Deco Liner de Vallejo) i muntades sobre un cartró ploma de 0,5 cm de gruix, per tal de donar la consistència necessària al tocar-ho.

- Reproducció de negatiu intervingut: aprofitant l’obra de Jordan Belson, precursor del cinema experimental que intervenia el negatiu de manera plàstica, es van reproduir les formes abstractes sobre negatiu de pel·lícula reciclat. Per fer-ho es va utilitzar vàries tècniques: rascat del negatiu, adhesió d’elements per crear relleu, també mitjançant la pintura abans esmentada.

- Reproducció d’obres: en dos casos, es va reproduir l’obra amb exactitud. Una era String Figures, de Harry Smith, un cordill amb nusos sobre una cartolina negra (finalment també muntada sobre cartró ploma) i l’altra Passageway, de Wolfgang Laib. Per aquest segon cas, uns vaixells de llautó sobre arròs basmati, es va reproduir el vaixell amb planxa molt fina de llautó, obtenint una còpia gairebé exacta de l’obra. A més, es tocava i s’olorava arròs basmati, introduint aquí breument un recurs olfactiu.

- Altres elements per explicar conceptes i tècniques: l’exposició incloïa referències al mandala, l’arbre de la vida de la càbala o les escriptures orientals. Per poder explicar-ho vam trobar uns jocs de fusta en forma de mandala i d’arbre de la vida de la càbala que servien de recurs tàctil.

També es va reproduir l’escriptura xinesa (amb la mateixa pintura en relleu esmentada anteriorment) per evidenciar la seva influència en una obra.

Per explicar la tècnica de Tàpies es van fer servir unes planxes de fullola de 10 x 10 cm., amb reproduccions de diferents tècniques utilitzades per l’artista, des de palla i tela amb cola fins a pols de marbre amb aglutinant.

- Experiència tàctil amb peces originals exposades: es va demanar permís al Departament de Registre i Conservació, que per la seva banda va contactar amb propietaris i artistes, per poder tocar alguna de les peces exposades. Jonathan Hammer va donar el seu permís per tocar l’obra Button Ass.

 

  • Recursos auditius:

- Lectura de textos:

En tots els casos es van seleccionar fragments molt breus, que no fessin farragosa la seva lectura.

Cartes: molts dels artistes i pensadors presents a la mostra compartien correspondència, on abocaven les seves reflexions sobre les tradicions secretes. Per exemple, es van seleccionar uns fragments de cartes entre Forrest Bess i Carl Gustav Jung.

Obres literàries: també es van seleccionar fragments de novel·les o altres escrits d’autors presents a l’exposició. Aquí es van destacar René Daumal i Aleister Crowley.

- Audició de música:

El discurs també tractava sobre l’arribada d’aquestes tradicions secretes a la cultura de masses. Així, es van seleccionar fragments de David Bowie, Led Zeppelin, Sun Ra i Genesis O-Porridge.

 

“Un procés col·laboratiu amb recursos propis”

A escala interna, un dels altres objectius de l’activitat era explorar fins a quin punt es podia realitzar amb recursos propis. D’aquesta manera, la majoria dels materials han estat produïts amb recursos interns i un pressupost inferior a 100 €. Cal destacar igualment la voluntat de crear aquests materials des d’una vessant artesanal, amb la voluntat d’experimentar noves fórmules que aportin un component artístic i proper, menys mecànic i industrial.

La conceptualització de l’activitat també va comptar amb la visió, la opinió i la participació de persones de diferents departaments del centre. Entendre-ho com un procés col·laboratiu també permet considerar i explorar altres vies, introduir modificacions i reflexionar més sobre tot allò plantejat.

A més, també s’ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Tàpies, que va fer préstec d’uns materials per poder explicar les diferents tècniques en l’obra del pintor català, present a la mostra. De fet, la col·laboració amb la Fundació també parteix del seu interès a posar en marxa un programa de visites adaptades.

La col·laboració amb persones i entitats externes també es va donar en la sessió pilot, programada un cop s’havien produït tots els materials. Aquesta sessió va comptar amb la participació de l’equip responsable i una representant de l’ACIC per tal d’obtenir una visió crítica i poder introduir modificacions de cara a les visites programades

Posteriorment es va procedir a fer el procés de comunicació, en el qual es va contactar directament amb diferents persones, col·lectius i entitats, una vinculació que també permet seguir generant i mantenint una comunitat dins l’entorn del CCCB: ACiC, ONCE, Assamblea per la diversitat i Associació Discapacitat Visual Catalunya B1+B2+B3.

L’activitat es va dur a terme el 19 de setembre i el 17 d’octubre, a les 16.00 h., una franja horària escollida per la menor afluència de públic a les sales i que permet una visita més còmoda,  i va tenir una durada aproximada d’una hora i quaranta-cinc minuts.

 

“Retorn de l’experiències”

A la segona visita s’hi va convidar una persona jove del món de la museologia amb problemes de visibilitat que posteriorment ens faria un retorn de l’experiència del qual destaquem:

- valora molt positivament el material tàctil i auditiu, i el fet de poder tocar les peces. Es suggereix deixar el material creat a taquilles a disposició del visitant autònom.

- aconsella reflexionar sobre les molèsties que la llum d’una exposició pot causar en les persones amb restes visuals. Es suggereix situar aquests visitants d’esquena als punts de llum intensos o situar-los en zones il·luminades de manera indirecta.

- a més, planteja pensar una activitat més autònoma, en la que s’expliquin només alguns aspectes a l’inici de l’exposició i que el visitant faci ús dels materials de manera autònoma, fet que permet accedir als continguts de la mostra des dels interessos personals.

 

“A tall de reflexions finals”

Partint d’aquest retorn, caldria també fer uns apunts a tall de reflexions finals. Entenem que el valor d’aquesta experiència rau en el fet de partir d’un component creatiu, que s’evidencia en la metodologia seguida, artesanal i molt experimental, amb recursos propis. D’alguna manera, aquest mètode de prova i error funciona quan es treballa des de la participació i col·laboració de diferents persones, de les quals cadascuna aportarà una visió i un valor diferent que després es veurà reflectit en la recepció dels materials per part dels visitants. En el fons, en una visita d’aquestes característiques s’ofereix una lectura concreta, que deixa poc lloc al gaudi individual. Però amb la participació de diferents agents, aquesta lectura es diversifica i s’enriqueix, connectant més amb el públic que hi participa, també amb interessos, gustos i visions igualment diversos.

Això també permet reflexionar com el procés d’acostar-se a un discurs expositiu des dels diferents sentits permet oferir a tot el públic una experiència on no només prima la informació visual, sinó que entren en joc l’escolta, el tacte i, fins i tot, l’olfacte. En aquesta ocasió alguns recursos creats per la visita per a persones cegues van acabar utilitzant-se per les visites al públic general, un fet que demostra la necessitat de llegir des d’una perspectiva inclusiva els espais i discursos culturals en benefici de tothom.

 

Quim Módenes

Barcelona, Novembre de 2018