VOXPRIMA  

08022, Barcelona

http://www.voxprima.com

 

Una mestra explica la seva experiència amb la PictoEscriptura

VoxPrima
17/12/2015
 
 

La Mar Fargas, professora i tutora de 3r de l’escola Pere Vila, ens explica la seva experiència després de guiar unes sessions de PictoEscriptura.

Com viuen els nens i nenes el projecte de crear històries i escriure-les? Poden treballar junts si tenen diferents nivells?

Escriure sempre ha estat una tasca feixuga. Per una banda, als mestres ens és difícil plantejar activitats que siguin motivadores per a tots els alumnes, per altra banda, als nens i nenes que tenen més dificultats els costa interessar-se en la creació d’històries.

Però després de posar en pràctica la PictoEscriptura, puc afirmar que tots tenen ganes d’inventar i crear, només cal que els oferim les eines i l’espai per exterioritzar-ho.

Què penses que aporta la PictoEscriptura en aquest procés?

La PictoEscriptura obre una porta importantíssima a l’hora d’ensenyar i aprendre a crear històries. Hem de pensar que partim amb un avantatge: la imaginació dels nens i nenes no té límit!

Fer que els alumnes siguin els protagonistes del procés de crear, no limitar-los, perquè al seu món tot és possible, tot és vàlid. Aquesta és per ells la més gran motivació: crear un món on una gelatina pot cantar receptes, una paella pot tenir rodes i córrer per la cuina o un gelat pot dir-se “Calentito”.

Què els aporta als nens?

Amb la PictoEscriptura treballen valors com la pertinença a un grup, el respecte a les idees dels altres, aprenen a estructurar les seves idees i a treballar en equip. I a aquest torrent creatiu que fa que les sessions es desenvolupin gairebé soles, l’element motivador és la creació artística: lligar història i il·lustració. I el mestre, sempre en un segon terme.

 

I com ho viuen els mestres?

Al començament, en el meu cas, estava plena de dubtes i incerteses. Però de mica en mica i gràcies a la formació rebuda, totes les pors es dilueixen.

També és cert que la transferència s’ha fet amb una gran sensibilitat i dedicació. M’he sentit molt acompanyada.

La PictoEscriptura s’ha dut a terme a sis escoles públiques de Ciutat Vella amb el suport del Districte i del Centre de Recursos Pedagògics del Consorci d’Educació de Barcelona, i en col·laboració amb els Serveis Educatius del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i la Xarxa de Biblioteques de Barcelona.

Aquest curs 2015-2016 ha començat el procés de transferència de la metodologia amb el que els mestres condueixen sessions de creació i escriptura col·lectiva amb els seus alumnes.

 
 

LA PICTOESCRIPTURA JA VOLA TOTA SOLA!

VoxPrima
11/11/2015
 
 

Ja fa una mica més de 3 anys que VoxPrima va portar la PictoEscriptura (PE) a les aules de diverses escoles de Barcelona. Amb aquest temps s’ha dut a terme la implantació d’aquest mètode i també se n’ha fet avaluació: l’èxit ha estat rotund! Els nens i nenes se senten motivats a escriure i veuen la seva feina reconeguda, els mestres se senten més implicats en el seu dia a dia i gaudeixen de la recompensa de veure com els alumnes participen activament a classe.

La PictoEscriptura (tallers d’escriptura creativa que incorporen la il·lustració com a eina per aprendre a escriure) ha demostrat ser un mètode que funciona, per això ja s’ha començat a fer la transferència als professors i caps d’estudis de diverses escoles. Així el sistema el podrà implementar de manera autònoma cada centre.

Aquest traspàs està seguint uns passos necessaris si es vol que el canvi de metodologia es dugui a terme amb èxit:

-       seminaris amb els caps d’estudis que han tingut la PE a les seves aules i que donen el punt de vista com escoles, així la transferència respondrà a les necessitats reals dels centres

-       formació a professors en escriptura creativa, lectura d’imatges i tècniques d’interpretació

-       seguiment i acompanyament de VoxPrima mitjançant una plataforma online que els oferirà suport i els donarà materials complementaris

En aquest canvi el paper del mestre és cabdal però no protagonista. El mestre es converteix en l’escriptor que guia i recull les idees dels alumnes, els acompanya en el procés crear la història de manera col·lectiva i després escriu la història que tots junts han elaborat. Els únics protagonistes són els alumnes!

Aquest nou sistema d’aprenentatge no afecta només l’escriptura i l’àrea lingüística, sinó que abraça tots els àmbits de l’ensenyament. L’objectiu és que a les escoles de Ciutat Vella es faci PictoEscriptura de manera autònoma el proper curs 2016-2017. Aviat en veurem els resultats.

 
 
 
Pàgines    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...> >>