VOXPRIMA  

08022, Barcelona

http://www.voxprima.com

 

PictoEscriptura Educa-Integra-Infància al barri de Sant Ildefons (Cornellà)

VoxPrima
08/10/2013
 
 
Artur Laperla dibuxa per VoxPrima

Per segon any, portem la PictoEscriptura a quatre escoles del barri de Sant Ildefons a Cornellà (Barcelona). Gràcies a la subvenció de la Fundació Joaquim Molins Figueres, nens i nenes de 4t, 5è i 6è de primària podran accedir a tallers d'escriptura creativa organitzats per VoxPrima de la mà d'escriptors i il·lustradors de reconeguda trajectòria professional, que acompanyaran els nens al llarg de tot un trimestre per ajudar-los a convertir-se en els autors i il·lustradors de les seves pròpies històries.

Els tallers que impartim no només milloren sensiblement la capacitat d’expressar-se dels participants sinó que, a poc a poc, aquests nens guanyen confiança en si mateixos i adquireixen gust per l'aprenentatge. I és que no hi ha res com que algú escolti les teves idees, t'animi a no desistir per molt que al principi les paraules s'embussin, els personatges es multipliquin i el que et demani el cos sigui matar el conte en només un paràgraf o -el que és el mateix- sortir corrents rumb a Hawaii; ni hi ha res com que algú li doni importància a la història que vols explicar per veure com les ficcions que et bullen al cap però has après a ocultar a l'altura de la panxa per fi adquireixen veu pròpia i envaeixen les pàgines d'un llibre.

Aquest octubre, arrenquem 18 tallers de la mà de Mireia Vidal, Luisa Vera, Roser Ballesteros, Cristina Spanò, Anna Fernández Preixens, Clara Saez, David Nel·lo, Artur Laperla, Bel Olid, Anna Manso, Àfrica Fanlo, Àlex Tovar, Isaac Palmiola, Pau Joan Hernández... i tots els petits autors de les escoles Alexandre Galí, Montserrat, Sant Ildefons i Torre de la Miranda, a Cornellà.

 
 

Este curso 2013-2014 damos continuidad al programa de PictoEscritura Educa-Integra-Infancia en el barrio de Sant Ildefons (Cornellà)

VoxPrima
08/10/2013
 
 
Artur Laperla dibuixant per VoxPrima

Por segundo año, llevamos la PictoEscritura a cuatro escuelas del barrio de Sant Ildefons en Cornellà (Barcelona). Gracias a la subvención de la Fundación Joaquim Molins Figueras, niños y niñas de 4º, 5º y 6º de primaria podrán acceder a talleres de escritura creativa organizados por VoxPrima de la mano de escritores e ilustradores de reconocida trayectoria profesional, que acompañarán a los niños a lo largo de todo un trimestre para ayudarles a convertirse en los autores e ilustradores de sus propias historias.

Los talleres que impartimos no sólo mejoran sensiblemente las habilidades lingüísticas de los participantes sino que, poco a poco, éstos ganan confianza en sí mismos y adquieren gusto por el aprendizaje. Y es que no hay nada como que alguien escuche tus ideas, te anime a no desistir por mucho que al principio las palabras se atasquen, los personajes se multipliquen y lo que te pida el cuerpo sea matar el cuento en un sólo párrafo o -lo que es lo mismo- salir corriendo rumbo a Hawai; nada como que alguien le de importancia a la historia que quieres contar para que puedas ver cómo las ficciones que hierven en tu cabeza pero has aprendido a ocultar a la altura de la barriga adquieren por fin voz propia e invaden las páginas de un libro.

Este octubre, arrancamos 18 talleres de la mano de Mireia Vidal, Luisa Vera, Roser Ballesteros, Cristina Spanò, Anna Fernández Preixens, Clara Saez, David Nel·lo, Artur Laperla, Bel Olid, Anna Manso, Àfrica Fanlo, Àlex Tovar, Isaac Palmiola, Pau Joan Hernández... y todos los pequeños autores de las escuelas Alexandre Galí, Montserrat, Sant Ildefons y Torre de la Miranda.

 
 
 
 
Pàgines    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...> >>