Destacats CCCB Educació  

Carrer Montalegre, 5, Barcelona

http://www.cccbeducacio.org

 

Taller Som planetaris. Recomanat per a grups de Primària.


30/10/2017
 
 

Aquesta activitat està pensada per fer un recorregut sobre què és l’Univers, què són els
Sistemes Solars, quines particularitats té el nostre i dins d’ell com són els planetes que hi
trobem i especialment com és la Terra i per què s’hi dóna la vida. Aquesta introducció la durem a terme a través d’exercicis de visualització. Farem una referència experimental a la gran col·lonització del nostre planeta per part de la vida i recordarem les condicions necessàries per a que aquesta es doni.

Gràcies a la col·laboració de la Facultat de Biologia de la UB, mostrarem una columna de Winogradsky als alumnes per poder observar com van aparèixer els primers pobladors del nostre planeta i com van evolucionar per adaptar-se als canvis. La columna de Winogradsky és una mostra de la diversitat microbiòtica, de com els microorganismes colonitzen espais en funció de la seva tolerància a condicions ambientals i de les seves necessitats vitals (fonts de carboni i energia). En aquesta columna s’observen els cicles d’aquests microorganismes i la interdependència que hi ha entre uns i altres. És un sistema complet i autònom que només necessita l’energia solar.

Finalment, explorarem el concepte de la petjada ecològica de forma lúdica i participativa, per
perdre consciència del nostre impacte al planeta. Mencionarem conceptes a tenir en compte
alhora de fer balanços com ara el de l’aigua invisible. Una mostra d’evidències científiques amb la intenció que siguin els propis participants qui treguin les seves pròpies conclusions.

Les reflexions que portarem a terme són: som com som perquè som éssers planetaris que pertanyen a la Terra i al Sistema Solar. Un altra estrella, una altra gravetat i tot canviaria. Vivim en un equilibri molt delicat.els canvis i transformacions són inevitables, però com o cap a on
evolucionar sí que es pot escollir.

El taller inclou un visita a l'exposició Després de la fi del món.

Els conceptes a treballar seran:
✓ Models cosmològics
✓ Sistema Solar
✓ Planeta
✓ Éssers vius planetaris
✓ Vida aquàtica
✓ Vida terrestre
✓ Vida aèria
✓ Impacte
✓ Consum
✓ Petjada ecològica

Objectius pedagògics:
Amb aquesta activitat volem treballar i prendre consciència de:
✓ Què és la vida?
✓ Què necessita la vida per viure?

Vincles curriculars:
Aquesta activitat es pot vincular a l’àmbit curricular següent:
Competències:
• Competència d'aprendre a aprendre
• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

Dins de les àrees encaixaria a: Coneixement del medi natural, social i cultural

Públic destinatari:
Aquesta activitat és una activitat educativa per a escolars. Està pensada per alumnes de
primària (de 6 a 12 anys).

 


INFORMACIÓ PRÀCTICA
93 306 41 35 // [email protected] (de dimarts a divendres de 10h a 13h)
Inscripció prèvia.
El taller inclou una visita a l’exposició.
Durada: 90 minuts.
4€ per alumne. Mínim 15 alumnes.

 
 

Taller L'energia tot ho mou. Recomanat per a grups de Secundària


19/10/2017
 
 

Aquesta activitat està pensada per explorar el concepte d’energia, transformacions energètiques, eficiència energètica, consum i pèrdues. Treballarem a partir d’experiments científics que ens ajudaran a anar traient l’entrellat sobre l’energia. Tot això ens portarà a explorar altres fonts d’energia i a visualitzar possibles mitjans e transport amb energies.

Les reflexions que portarem a terme són: les solucions han de venir de la creativitat i l’enfocament positiu que transformi els problemes en oportunitats. L’actual model energètic, basat en la crema de combustibles fòssils i en l'energia nuclear, és insostenible. Aquest sistema centrat en les energies no renovables comporta una sèrie de problemes de difícil solució: la contaminació ambiental, la dependència de l'exterior per part dels països no productors d'energies fòssils, l'exhauriment en un període relativament curt de les reserves mundials de petroli, carbó i gas, o la generació de residus radioactius i la
possibilitat d'accidents nuclears. La societat actual utilitza l'energia com si no existissin límits, però sí que existeixen. En aquest sentit, un dels majors problemes ambientals als quals el món s'enfronta és el canvi climàtic, al qual la comunitat internacional ha reaccionat, com a primer pas, assumint un compromís de
reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle a través del Protocol de Kyoto.
Però malgrat la seva importància, el compliment de Kyoto no és una solució suficient: hem de
pensar que tres quartes parts de les emissions de CO2 a l'atmosfera són degudes a la crema de
combustibles fòssils.

L'única alternativa a aquest model es troba en el foment de les energies
renovables i suposa implicar a la ciutadania i fer-la conscient de l'important paper que pot jugar
a través de l'estalvi i l'ús racional de l’energia. 
La suma d'hàbits quotidians en el consum de l'energia per part de tots nosaltres també es fa sentir directament o indirectament en el medi, ja sigui esgotant recursos, incrementant la producció de residus, etc. Per això és important prendre consciència d'aquest fet i adoptar uns hàbits respectuosos amb el medi ambient i amb nosaltres mateixos.

Tots els processos requereixen d’energia. Aquesta ni es crea, ni es destrueix, només es
transforma, però no sabem com “manipular” totes aquestes transformacions. Aconseguirem
dissenyar un model de gestió energètica sostenible? Serem capaços tant de reduir les nostres necessitats energètiques, així com de fer el màxim eficients possibles amb les que utilitzem? Us sembla una bona línia de recerca la d’investigar en com ser capaços d’aprofitar les “deixalles energètiques”?

Amb la col·laboració d'AEInnova Alternative Energy Innovations.

Els conceptes que treballem són:
✓ L’energia
✓ Les transformacions energètiques
✓ Els motors elèctrics

Objectius pedagògics:
✓ Què és l’energia?
✓ Tipus d’energia
✓ Transformacions energètiques
✓ Degradació de l’energia
✓ Inducció electromagnètica
✓ Motors elèctrics

Vincles curriculars:
Aquesta activitat es pot vincular a l’àmbit curricular científico-tecnològic que inclou:
- Ciències de la naturalesa: Física i Química
- Ciències de la naturalesa: Biologia i Geologia
- Ciències de la naturalesa: Ciències Aplicades a l'Activitat Professional
- Tecnologia
- Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Informàtica)
- Cultura Científica
- Física i Química i Ciències Aplicades a l'Activitat Professional
- Biologia i Geologia i Ciències Aplicades a l'Activitat Professional
- Tecnologia i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Informàtica)

Públic destinatari:
Aquesta activitat és una activitat educativa per a escolars. Està pensada per alumnes de
secundària de nivell d’ESO (de 13 a 16 anys) i Cicles Formatius. S’adaptarà en funció dels
grups.

El taller inclou una visita a l'exposició Després de la fi del món.


INFORMACIÓ PRÀCTICA
93 306 41 35 // [email protected] (de dimarts a divendres de 10h a 13h)

Inscripció prèvia.
El taller inclou una visita a l’exposició.
Durada: 90 minuts.
4€ per alumne. Mínim 15 alumnes.

 
 
 
Pàgines    << < ...3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...> >>