Escola Solc  

 

AUTORETRATS D’ANTONI TÀPIES

Escola Solc
30/10/2015
 
 

L’Escola Solc inicia un nou capítol en la seva col·laboració amb la Fundació Tàpies. Ja fa sis cursos que les exposicions i projectes de la Fundació tenen el seu contrapunt educatiu en les activitats que es realitzen a l’Escola Solc i que suposen una magnífica ocasió per desenvolupar la sensibilitat artística dels alumnes.

Durant el curs 2015-16, l’Escola Solc elabora un projecte transversal que consisteix en fer un recorregut intens a través del retrat. Es pren com a punt de partida els autoretrats surrealistes de l'època primerenca d'Antoni Tàpies, per arribar a l'autoretrat informalista, més conceptual, simbòlic i abstracte, que prescindeix de la figuració com a sistema d'autorepresentació.

Els nens i nenes, els nois i noies, d’educació infantil, primària i secundària,  experimenten amb el retrat i treballen la seva creativitat artística. A més, el conjunt d’activitats artístiques que plantegem ens serveix per endinsar-nos en l’univers pictòric d’Antoni Tàpies, català universal i artista de poderosa influència en l’art contemporani.

ANTONI TÀPIES

Sempre que treballem una obra d’art, hem de seguir un procés d’anàlisi en tres etapes. La primera d’anàlisi formal, la segona d’anàlisi conceptual i la tercera un anàlisi personal.

Anàlisi formal: És la descripció d’allò que veiem amb els ulls, formes, colors i composició

Anàlisi conceptual: És la traducció en idees de tot allò que hem vist en l’anàlisi formal. Què creiem que vol dir cada forma, cada color, cada element.

Anàlisi personal: A partir dels dos anàlisis anteriors l’espectador arriba a una conclusió i és fa una opinió sobre aquella obra que pot ser positiva si li agrada o negativa si no li agrada, sense que per això l’obra d’art perdi cap dels seus valors.


QÜESTIONARI D’ANALISI D’OBRES

Anàlisi formal

1.- Quins elements formals veus en aquesta obra?

2.- Quina actitud te el retratat en la fotografia?

3.- Quina tècnica ha utilitzat per transformar la fotografia?

4.- Quants i quins tipus de signes a utilitzat?

5.- Hi ha elements ornamentals?

6.- Quina diferència hi ha entre els elements ornamentals i els conceptuals?

7.- Què ha utilitzat per transformar la fotografia: línies o taques?

8.- Quins colors predominen en aquesta obra

9.- Què és això un dibuix o una fotografia?

10.- Com són els tipus de signes que ha utilitzat?


Anàlisi conceptual:

1.- Perquè penses que s’ha autorretratat amb aquesta expressió?

2.- Que volen dir aquests signes?

3.- Perquè hi ha afegit elements ornamentals?

4.- Què és un element ornamental?

5.- Existeix alguna relació entre els signes i la seva ubicació sobre el retrat.

6.- Creus que el color de l’obra té algun significat?

7.- Pots traduir el significat de cada un dels signes?

8.- Enumera els signes i explica aquells que entenguis.

Anàlisi personal:

1.- Què vol dir aquesta obra?

2.- Creus que la forma utilitzada ajuda al significat de obra?


 1a etapa Foto Retrat Surrealista

1.- Visionem i comentem i analitzem l'autoretrat (utilitzar qüestionari d'anàlisi d'obres)

 

2.- Cada nen/a escriu en un full les coses que l'influeixen o que el preocupen i al costat de cada cosa fa un dibuix que la pugui representar.

3.- Fem una fotografia en B/N de cada alumne

4.- Imprimim les fotografies i les repartim a cada nen/a.

Amb un pilot 07 els nens ressegueixen aquelles parts de la fotografia que els interessi i incorporen tots o alguns dels dibuixos que han fet a la sessió anterior.

5.- Retratem totes les fotos retocades pels alumnes i fem un vídeo. (Podem gravar les explicacions dels nens) (Temporització 2 classes)

 

QÜESTIONARI D’ANALISI ANÀLISI FORMAL

1.- Quins elements formals veus en aquesta obra?

2.- Quina actitud te el retratat en la fotografia?

3.- Quina tècnica ha utilitzat per transformar la fotografia?

4.- Quants i quins tipus de signes a utilitzat?

5.- Hi ha elements ornamentals?

6.- Quina diferència hi ha entre els elements ornamentals i els conceptuals?

7.- Què ha utilitzat per transformar la fotografia: línies o taques?

8.- Quins colors predominen en aquesta obra

9.- Què és això un dibuix o una fotografia?

10.- Com són els tipus de signes que ha utilitzat?

Anàlisi conceptual:

1.- Perquè penses que s’ha autoretratat amb aquesta expressió?

2.- Que volen dir aquests signes?

3.- Perquè hi ha afegit elements ornamentals?

4.- Què és un element ornamental?

5.- Existeix alguna relació entre els signes i la seva ubicació sobre el retrat.

6.- Creus que el color de l’obra té algun significat?

7.- Pots traduir el significat de cada un dels signes?

8.- Enumera els signes i explica aquells que entenguis.

 

Anàlisi personal:

1.- Què vol dir aquesta obra?

2.- Creus que la forma utilitzada ajuda al significat de obra?

2a etapa Dibuix Autoretrat Surrealista

1.- Visionem i comentem i analitzem diversos autoretrats a tinta d'Antoni Tàpies. (utilitzar qüestionari d'anàlisi d'obres)

2.- Cada nen/a escriu en un full les emocions que més senten dia a dia i al costat de emoció fa un dibuix que la pugui representar.

3.- Cada nen/a s'autoretrata i mira d'afegir les coses que el preocupen o influeixen.

5.- Retratem tots els dibuixos dels alumnes i fem un vídeo.

(Podem enregistrar explicacions dels nens per il·lustrar)

*(Podem demanar una sessió previa de retrat guiada per alumnes de secundària)

QÜESTIONARI D’ANALISI ANÀLISI FORMAL

1.- Quins elements formals veus en aquesta obra?

2.- Quina actitud te el retratat en la fotografia?

3.- Quina tècnica ha utilitzat per transformar la fotografia?

4.- Quants i quins tipus de signes a utilitzat?

5.- Hi ha elements ornamentals?

6.- Quina diferència hi ha entre els elements ornamentals i els conceptuals?

7.- Què ha utilitzat per transformar la fotografia: línies o taques?

8.- Quins colors predominen en aquesta obra

9.- Què és això un dibuix o una fotografia?

10.- Com són els tipus de signes que ha utilitzat?

Anàlisi conceptual:

1.- Perquè penses que s’ha autoretratat amb aquesta expressió?

2.- Que volen dir aquests signes?

3.- Perquè hi ha afegit elements ornamentals?

4.- Què és un element ornamental?

5.- Existeix alguna relació entre els signes i la seva ubicació sobre el retrat.

6.- Creus que el color de l’obra té algun significat?

7.- Pots traduir el significat de cada un dels signes?

8.- Enumera els signes i explica aquells que entenguis.

 

Anàlisi personal:

1.- Què vol dir aquesta obra?

2.- Creus que la forma utilitzada ajuda al significat de obra?

 

3a etapa Pintura Autoretrat informalista

1.- Visionem i comentem i analitzem diverses obres informalistes de Tàpies però ens centrem en l'obra AUTORRETRAT (utilitzar qüestionari d'anàlisi d'obres)

2.- Cada nen/a escriu en un full les 5 coses que millor el defineixen psicològicament. Ho fa en dos fulls un amb el seu nom i l'altre sense nom que lliurarà al mestre.

3.- Per grups es posa en comú per veure si sense  nom els companys són capaços de descobrir de qui es tracta només llegint les característiques que cada nen ha escrit.

4.- Cada nen/a tria amb l'ajuda del grup la característica que millor l'identifica.

5.- Cada nen/a busca la manera de sintetitzar amb un traç o gargot aquella característica.

6.- Cada nen/a s'autoretrata.

7.- Retratem tots els dibuixos dels alumnes i fem un vídeo.

(Podem enregistrar explicacions dels nens per il·lustrar)


 

QÜESTIONARI D’ANALISI ANÀLISI FORMAL

1.- Quins elements formals veus en aquesta obra?

2.- Quina actitud te el retratat en la fotografia?

3.- Quina tècnica ha utilitzat per transformar la fotografia?

4.- Quants i quins tipus de signes a utilitzat?

5.- Hi ha elements ornamentals?

6.- Quina diferència hi ha entre els elements ornamentals i els conceptuals?

7.- Què ha utilitzat per transformar la fotografia: línies o taques?

8.- Quins colors predominen en aquesta obra

9.- Què és això un dibuix o una fotografia?

10.- Com són els tipus de signes que ha utilitzat?

Anàlisi conceptual:

1.- Perquè penses que s’ha autoretratat amb aquesta expressió?

2.- Que volen dir aquests signes?

3.- Perquè hi ha afegit elements ornamentals?

4.- Què és un element ornamental?

5.- Existeix alguna relació entre els signes i la seva ubicació sobre el retrat.

6.- Creus que el color de l’obra té algun significat?

7.- Pots traduir el significat de cada un dels signes?

8.- Enumera els signes i explica aquells que entenguis.

Anàlisi personal:

1.- Què vol dir aquesta obra?

2.- Creus que la forma utilitzada ajuda al significat de obra?


 

 


 

 
 
 

Juguem a fer de científics

Escola Solc
25/05/2015
 
 
La papallona de la col

Juguem a fer de científics

En tot procés d’aprenentatge la investigació i l’observació es fan necessàries si el que volem aconseguir no és una simple retenció en la memòria dels conceptes. L’aprenentatge per esdevenir significatiu ha de venir de l’experiència feta vida en la quotidianitat. Per això, a l’escola, estem atents a tot allò que la realitat ens depara i podem fer-ne objecte d’aprenentatge ja sigui en l’aspecte cultural, de formació curricular, o en l’aspecte més vivencial, més purament educatiu.

Aquest treball que presentem vol ser  una prova més per emfatitzar en la idea que la competència en un àmbit qualsevol del currículum  depèn de l’aprenentatge significatiu el qual depèn de la inquietud, del deler per descobrir i aprendre el que ens depara l’hodiern. 

 
 
 
Pàgines    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>